Съобщенията са относно работата на сектор „Логистика и обществени поръчки“ от отдел „Финансово-ресурсно осигуряване“ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.