Дата на създаване на преписката: 22.01.2020
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.01.2020 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 164
Ред за възлагане: събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена

Предметът на настоящата обществената поръчка е доставка на суха екструдирана храна, необходима за служебните кучета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“. Поръчката включва периодична доставка на суха екструдирана храна, необходима за 167 бр. служебни кучета, както следва:

-  Следови кучета – 12 бр.;

-  Кучета за разкриване на наркотици – 12 бр.;

-  Стражеви кучета – 120 бр.;

-  Племенни и подрастващи кучета – 23 бр.


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документация за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях