„Доставка на камери за санитарна обработка“

Дата на създаване на преписката: 13.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.01.2020 17:00

Статус: Възложена

Още