„Доставка на софтуерно и хардуерно оборудване и лицензии за нуждите на ГДИН“

Дата на създаване на преписката: 13.01.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.02.2020 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните служби на ГДИН за период от 60 месеца“

Дата на създаване на преписката: 23.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.02.2020 17:00

Статус: Възложена

Още