„Имуществено застраховане на сгради, части от сгради и оборудване, управлявани или ползвани от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 30.03.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.04.2020 17:00

Статус: Отворена

Още
„Предоставяне на мобилни телефонни услуги”

Дата на създаване на преписката: 17.03.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.04.2020 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби за 2020г.“

Дата на създаване на преписката: 28.02.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.03.2020 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на суха екструдирана храна необходима за служебните кучета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби“

Дата на създаване на преписката: 19.02.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.02.2020 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на суха екструдирана храна, необходима за служебните кучета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби“

Дата на създаване на преписката: 22.01.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.01.2020 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на софтуерно и хардуерно оборудване и лицензии за нуждите на ГДИН“

Дата на създаване на преписката: 13.01.2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.02.2020 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните служби на ГДИН за период от 60 месеца“

Дата на създаване на преписката: 23.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.02.2020 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на суха екструдирана храна, необходима за служебните кучета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби“

Дата на създаване на преписката: 18.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.01.2020 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Ремонт на покрив с подмяна на покривно покритие на сграда основен корпус при затвор - гр. Пазарджик”

Дата на създаване на преписката: 16.12.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.01.2020 17:00

Статус: Затворена

Още