Дата на създаване на преписката: 24.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 155


Покани

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП