Дата на създаване на преписката: 16.10.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 153
Ред за възлагане: Събиране на оферти чрез обява
Статус: Прекратена


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документация за обществената поръчка