„Доставка на природен газ за отопление и комунално-битови нужди за териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”, за период от пет години, по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Бургас“; Обособена позиция № 2: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Варна“; Обособена позиция № 3: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Ловеч“; Обособена позиция № 4: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Пазарджик“; Обособена позиция № 5: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Стара Загора“; Обособена позиция № 6: „Доставка на природен газ за нуждите на ОСИН гр. Пловдив /арест Пловдив/“; Обособена позиция № 7: „Доставка на природен газ за нуждите на РСИН гр. Разград /арест Разград/ към ОСИН гр. В. Търново“; Обособена позиция № 8: „Доставка на природен газ за нуждите на РСИН гр. Шумен /арест Шумен/ към ОСИН гр. Варна“.

Дата на създаване на преписката: 21.02.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.03.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
„Предоставяне на мобилни телефонни услуги”

Дата на създаване на преписката: 16.02.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.02.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби за период от 24 месеца, по обособени позиции : Обособена позиция № 1: Следгаранционно обслужване и ремонт на 28 автомобила, по щата на ГДИН – ЦУ, затвора гр. София и ОС „Изпълнение на наказанията“ гр. София. Обособена позиция № 2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 13 автомобила, по щата на затвора гр. Бобов дол, ОС „Изпълнение на наказанията“ гр. Благоевград, РС „Изпълнение на наказанията“ гр. Кюстендил и РС „Изпълнение на наказанията“ гр. Перник. Обособена позиция № 4: Следгаранционно обслужване и ремонт на 33 автомобила, по щата на затвора гр. Белене, затвора гр. Ловеч, затвора гр. Плевен, ОС „Изпълнение на наказанията“ гр. Плевен и РС „Изпълнение на наказанията“ гр. Ловеч. Обособена позиция № 5: Следгаранционно обслужване и ремонт на 33 автомобила, по щата на затвора гр. Пазарджик, затвора гр. Пловдив, затвора гр. Стара Загора, ОС „Изпълнение на наказанията“ гр. Пловдив, РС „Изпълнение на наказанията“ гр. Пазарджик, РС „Изпълнение на наказанията“ гр. Кърджали, РС „Изпълнение на наказанията“ гр. Смолян и РС „Изпълнение на наказанията“ гр. Стара Загора. Обособена позиция № 6: Следгаранционно обслужване и ремонт на 16 автомобила, по щата на Затворническо общежитие Велико Търново към затвора гр. Ловеч, ОС „Изпълнение на наказанията“ гр. Велико Търново, РС „Изпълнение на наказанията“ гр. Габрово, РС „Изпълнение на наказанията“ гр. Разград, РС „Изпълнение на наказанията“ гр. Русе и РС „Изпълнение на наказанията“ гр. Търговище.

Дата на създаване на преписката: 14.02.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.02.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на готова и суха храна за арести“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 22.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.01.2018 17:00

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Още
„Доставка на природен газ за отопление и комунално-битови нужди за териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”, за период от пет години, по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Бургас“; Обособена позиция № 2: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Варна“; Обособена позиция № 3: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Ловеч“; Обособена позиция № 4: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Пазарджик“; Обособена позиция № 5: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Стара Загора“; Обособена позиция № 6: „Доставка на природен газ за нуждите на ОСИН гр. Пловдив /арест Пловдив/“; Обособена позиция № 7: „Доставка на природен газ за нуждите на РСИН гр. Разград /арест Разград/ към ОСИН гр. В. Търново“; Обособена позиция № 8: „Доставка на природен газ за нуждите на РСИН гр. Шумен /арест Шумен/ към ОСИН гр. Варна“.

Дата на създаване на преписката: 21.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.01.2018 17:00

Статус: Прекратена

Още