„Доставка на технически средства за самозащита и видеонаблюдение“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 28.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.04.2019 17:00

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Още
„Предоставяне на мобилни телефонни услуги“

Дата на създаване на преписката: 11.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.02.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Проектиране на интегрирана видео-охранителна система за нуждите на ГДИН и териториалните служби”

Дата на създаване на преписката: 05.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.02.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията" и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 29.11.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.01.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
"Доставка на строителни материали за срок 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 27.11.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.01.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните служби на ГДИН за период от 48 месеца“

Дата на създаване на преписката: 18.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.04.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още