„Предоставяне на застрахователни услуги - групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби” за срок от 2 /две/ години

Дата на създаване на преписката: 12.06.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.06.2017 17:00

Статус: Отворена

Още
„Извършване на обследване и заснемане, изготвяне на технически паспорти и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работни на обекти на ГДИН по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 15.05.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.05.2017 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на тонер касети (оригинални и рециклирани) за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби” за срок от две години

Дата на създаване на преписката: 09.05.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.06.2017 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на ободряващи напитки за служителите, полагащи нощен труд в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 21.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.04.2017 17:00

Статус: Възложена

Още
„Предоставяне на застрахователни услуги - групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби” за срок от 2 /две/ години“

Дата на създаване на преписката: 13.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.03.2017 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”

Дата на създаване на преписката: 25.01.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.01.2017 17:00

Статус: Възложена

Още