„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби за срок от 12 месеца“

Дата на създаване на преписката: 25.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.06.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби за 2019г.“

Дата на създаване на преписката: 24.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.05.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на офис консумативи /тонер касети/ - нови и рециклирани“

Дата на създаване на преписката: 22.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.05.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания“ по три обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 22.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.05.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на строителни и ВиК материали за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 11.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.04.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на консумативи и реактиви за Клиничната лаборатория към СБАЛЛС – София”, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 10.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.05.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Преработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за обект „Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр. Благоевград“

Дата на създаване на преписката: 15.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.03.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Преработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за обект „Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр. Добрич“

Дата на създаване на преписката: 15.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.03.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на крайни клиентски устройства с вграден GSM/UMTS/LTE модем за обмен на глас и данни“

Дата на създаване на преписката: 28.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.03.2019 17:00

Статус: Възложена

Още