„Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби за период от 24 месеца“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 19.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.09.2017 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на лятно униформено облекло, в т.ч. костюм летен, лятна риза, трикотажна блуза, шапка лятна специална за нуждите на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 06.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.07.2017 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от ГД „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 06.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.08.2017 17:00

Статус: Затворена

Още
„Частични ремонтни дейности за обособяване на нов арест със спални и административни помещения на втори етаж в съществуващата сграда на затвора в гр. Стара Загора“

Дата на създаване на преписката: 05.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.07.2017 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на хигиенни, перилни и миещи препарати и материали по Обособена позиция № 2 - „Почистващи препарати и сапуни“

Дата на създаване на преписката: 23.06.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.07.2017 17:00

Статус: Затворена

Още
“Реконструкция на съществуваща сграда в затвора в гр. Сливен в „Арест”, „Котелно помещение” и „Ограда”

Дата на създаване на преписката: 21.06.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.07.2017 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на строителни материали за срок 12 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“ по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 13.06.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.07.2017 17:00

Статус: Възложена

Още