„Преработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за обект „Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр. Добрич“

Дата на създаване на преписката: 15.03.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.03.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на крайни клиентски устройства с вграден GSM/UMTS/LTE модем за обмен на глас и данни“

Дата на създаване на преписката: 28.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.03.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Предоставяне на мобилни телефонни услуги“

Дата на създаване на преписката: 11.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.02.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Проектиране на интегрирана видео-охранителна система за нуждите на ГДИН и териториалните служби”

Дата на създаване на преписката: 05.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.02.2019 17:00

Статус: Възложена

Още