„Демонтаж, изработка, доставка и монтаж на портални врати с автоматизация“ за нуждите на затвора – гр. София“.

Дата на създаване на преписката: 06.11.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
Доставка на гладкоцевни пушки за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 29.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за 2018 година“.

Дата на създаване на преписката: 28.09.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.10.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Извършване на обследване, заснемане и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работни на обекти на ГДИН по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 24.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.08.2018 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка и монтаж на три броя дизелови генератори за затворите в гр. Стара Загора, гр. Бобов дол и гр. Враца, както и обучение на персонала за работа с тях и гаранционно поддържане”

Дата на създаване на преписката: 23.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.08.2018 17:00

Статус: Затворена

Още
„Изработка на водогрейни и парни котли и оборудването към тях “.

Дата на създаване на преписката: 15.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на електропреносни пистолети за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и аксесоарите към тях“.

Дата на създаване на преписката: 13.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.06.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
„Изработка на водогрейни и парни котли и оборудването към тях “.

Дата на създаване на преписката: 05.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.06.2018 17:00

Статус: Прекратена

Още