„Извършване на обследване, заснемане и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работни на обекти на ГДИН по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 24.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.08.2018 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка и монтаж на три броя дизелови генератори за затворите в гр. Стара Загора, гр. Бобов дол и гр. Враца, както и обучение на персонала за работа с тях и гаранционно поддържане”

Дата на създаване на преписката: 23.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.08.2018 17:00

Статус: Затворена

Още
„Изработка на водогрейни и парни котли и оборудването към тях “.

Дата на създаване на преписката: 15.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на електропреносни пистолети за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и аксесоарите към тях“.

Дата на създаване на преписката: 13.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.06.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
„Изработка на водогрейни и парни котли и оборудването към тях “.

Дата на създаване на преписката: 05.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.06.2018 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Ремонт на покрив с подмяна на покривно покритие на административно-делова сграда и сграда със смесено предназначение при затвор - гр. Враца”

Дата на създаване на преписката: 14.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.05.2018 17:00

Статус: Затворена

Още
„Частични ремонтни дейности в затворническо общежитие „Стара Загора" към затвора в гр. Стара Загора“

Дата на създаване на преписката: 26.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.05.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 13.03.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2018 17:00

Статус: Възложена

Още