„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 13.03.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2018 17:00

Статус: Затворена

Още
„Предоставяне на мобилни телефонни услуги”

Дата на създаване на преписката: 16.02.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.02.2018 17:00

Статус: Възложена

Още