„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 22.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.11.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 16.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка и монтаж на медицинско оборудване за стоматологични кабинети в териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”

Дата на създаване на преписката: 07.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Осигуряване на достъп до интернет за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните ѝ служби“

Дата на създаване на преписката: 20.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.09.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
Доставка на печатаща и копирна техника

Дата на създаване на преписката: 07.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.06.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби за 2019г.“

Дата на създаване на преписката: 24.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.05.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания“ по три обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 22.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.05.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на строителни и ВиК материали за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 11.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.04.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на консумативи и реактиви за Клиничната лаборатория към СБАЛЛС – София”, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 10.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.05.2019 17:00

Статус: Възложена

Още