„Предоставяне на мобилни телефонни услуги”

Дата на създаване на преписката: 16.02.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.02.2018 17:00

Статус: Отворена

Още