„Предоставяне на мобилни телефонни услуги“

Дата на създаване на преписката: 11.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.02.2019 17:00

Статус: Отворена

Още
„Проектиране на интегрирана видео-охранителна система за нуждите на ГДИН и териториалните служби”

Дата на създаване на преписката: 05.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.02.2019 17:00

Статус: Отворена

Още