„Доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка на дисков масив и необходимото прилежащо оборудване, и обучение на служители”

Дата на създаване на преписката: 03.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.10.2017 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на лятно униформено облекло, в т.ч. костюм летен, лятна риза, трикотажна блуза, шапка лятна специална за нуждите на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 06.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.07.2017 17:00

Статус: Възложена

Още
„Частични ремонтни дейности за обособяване на нов арест със спални и административни помещения на втори етаж в съществуващата сграда на затвора в гр. Стара Загора“

Дата на създаване на преписката: 05.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.07.2017 17:00

Статус: Затворена

Още
„Извършване на обследване и заснемане, изготвяне на технически паспорти и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работни на обекти на ГДИН по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 15.05.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.05.2017 17:00

Статус: Възложена

Още