„Доставка на тонер касети (оригинални и рециклирани) за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби” за срок от две години

Дата на създаване на преписката: 09.05.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.06.2017 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на ободряващи напитки за служителите, полагащи нощен труд в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 21.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.04.2017 17:00

Статус: Възложена

Още
„Предоставяне на застрахователни услуги - групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби” за срок от 2 /две/ години“

Дата на създаване на преписката: 13.03.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.03.2017 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”

Дата на създаване на преписката: 25.01.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.01.2017 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доизграждане и поддържане на система за фонокартни телефонни апарати за ползване в местата за лишаване от свобода към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”

Дата на създаване на преписката: 16.01.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.01.2017 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Предоставяне на пощенски услуги от универсалната пощенска услуга“

Дата на създаване на преписката: 27.12.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.01.2017 17:00

Статус: Възложена

Още
„Предоставяне на услуги по застраховане на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за срок от две години“ по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, за моторните превозни средства, инженерната и селскостопанска техника на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”; Обособена позиция № 2: „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата в моторни превозни средства”, „Каско на плавателни съдове” „Злополука на екипажа, обслужващ плавателните съдове” за ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”; Обособена позиция № 3: „Групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”

Дата на създаване на преписката: 29.11.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.01.2017 17:00

Статус: Възложена

Още