„Доставка на ободряващи напитки за служителите, полагащи нощен труд в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 05.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.06.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби за срок от 12 месеца“

Дата на създаване на преписката: 25.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.06.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на офис консумативи /тонер касети/ - нови и рециклирани“

Дата на създаване на преписката: 22.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.05.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на технически средства за самозащита и видеонаблюдение“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 28.02.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.04.2019 17:00

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Още
„Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията" и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 29.11.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.01.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
"Доставка на строителни материали за срок 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 27.11.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.01.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните служби на ГДИН за период от 48 месеца“

Дата на създаване на преписката: 18.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.04.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още