„Доставка на настолни компютри и монитори за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби”

Дата на създаване на преписката: 23.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.11.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните служби на ГДИН за период от 48 месеца“

Дата на създаване на преписката: 18.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2018 17:00

Статус: Спряна

Още
„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от ГД „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 07.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.09.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
Извършване на дезинсекция и дератизация на сградите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби“

Дата на създаване на преписката: 07.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.09.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД „Изпълнение на наказанията”, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 06.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.09.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на готова и суха храна за арести“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 26.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.08.2018 17:00

Статус: Възложена

Още
Доставка на строителни материали за срок 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 16.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.09.2018 17:00

Статус: Прекратена

Още