„Доставка на готова и суха храна за Арест Русе“

Дата на създаване на преписката: 29.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.11.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на почистващи препарати и сапуни“

Дата на създаване на преписката: 12.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на хигиенни, перилни и миещи препарати и материали“ по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 12.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Предоставяне на застрахователни услуги - групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”за срок от 5 /пет/ години“

Дата на създаване на преписката: 11.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на готова и суха храна за арести“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 19.08.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на офис консумативи /тонер касети/ - нови и рециклирани“

Дата на създаване на преписката: 30.07.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.08.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 16.07.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Разширяване, обновяване и интегриране на видео-охранителната система на ГДИН и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 19.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.07.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр. Добрич, в поземлен имот с идентификатор 72624.606.1131.7.3, гр. Добрич, ул. „Калиакра“ № 54“

Дата на създаване на преписката: 11.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.07.2019 17:00

Статус: Затворена

Още