Доставка на строителни материали за срок 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 16.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.08.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на готова и суха храна за арести“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 04.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.07.2018 17:00

Статус: Затворена

Още
„Ремонт и реконструкция на покрива и подпокривното пространство на централен корпус северно крило на сграда с идентификатор 68134.512.155.1 при затвора - гр. София, УПИ I-1039, кв. 50“

Дата на създаване на преписката: 23.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на консервирана зеленчукова продукция за териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията за срок от 24 месеца“

Дата на създаване на преписката: 21.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.06.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби за срок от 12 месеца“

Дата на създаване на преписката: 03.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.06.2018 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на затвора гр. Бургас, затвора гр. Стара Загора, затвора гр. Пловдив и затвора гр. Пазарджик“

Дата на създаване на преписката: 20.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.04.2018 17:00

Статус: Спряна

Още
„Доставка на строителни материали за срок 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 11.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.05.2018 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Избор на служба по трудова медицина (СТМ) в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията (ГДИН) и териториалните и служби“

Дата на създаване на преписката: 04.04.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.05.2018 17:00

Статус: Отворена

Още