Дата на създаване на преписката: 09.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.09.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 148
Ред за възлагане: събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена

Предметът на настоящата обществена поръчка е изпълнение при възникване на необходимост за Възложителя на строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на следните дейности, но не само:

  • поддръжка и авариен ремонт на стаи /канцеларии, кабинети/ - частична подмяна на подовата настилка, боядисване с латекс, изкърпване на гипсова мазилка и/или гипсова шпакловка по стени и тавани, блажно боядисване по дървена дограма (врати) и метални повърхности (радиатори и тръби);

  • поддръжка и авариен ремонт на коридори, фоайета и общи помещения - изкърпване на гипсова мазилка и/или гипсова шпакловка по стени и тавани, боядисване с латекс, частична подмяна на подовата настилка;

  • поддръжка и авариен ремонт на бани и санитарни възли -  облицовка с фаянс по стени, теракота и гранитогрес по под, направа на мазилка и/или изкърпване по стени и тавани, бояджийски работи;

  • поддръжка и авариен ремонт на дограма - подмяна на дограма и стъклопакети;

  • частичен ремонт на покрив - демонтаж, доставка и монтаж на хидроизолации съгласно техническата спецификация;

  • частичен ремонт на покрив - демонтаж, доставка и монтаж на керемиди, дървена конструкция  съгласно техническата спецификация;

  • поддръжка и авариен ремонт, отнасящи се до подмяна на водопроводни тръби за топла и студена вода, включително съединителни части на водопроводни инсталации, подмяна на канализационни тръби, подмяна на санитарен фаянс и арматура;

  • поддръжка и авариен ремонт на етажни ел.табла, ремонт на електроинсталации;

  • поддръжка и авариен ремонт на ОиВ инсталации - подмяна на тръби, радиатори и арматура;

  • гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи.


Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица

Документация за обществената поръчка

Протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях