Дата на създаване на преписката: 20.09.2019
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.09.2019 17:00
Идентификационен номер на електронната преписка: 151
Ред за възлагане: Покана до определени лица
Статус: Прекратена


Покани

Документация за участие в процедурата