„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 16.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка и монтаж на медицинско оборудване за стоматологични кабинети в териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”

Дата на създаване на преписката: 07.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2019 17:00

Статус: Отворена

Още
„Осигуряване на достъп до интернет за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните ѝ служби“

Дата на създаване на преписката: 20.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.09.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на почистващи препарати и сапуни“

Дата на създаване на преписката: 12.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2019 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на хигиенни, перилни и миещи препарати и материали“ по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 12.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2019 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на готова и суха храна за арести“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 19.08.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на офис консумативи /тонер касети/ - нови и рециклирани“

Дата на създаване на преписката: 30.07.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.08.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 16.07.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2019 17:00

Статус: Отворена

Още