„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от ГД „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 07.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.09.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
Извършване на дезинсекция и дератизация на сградите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби“

Дата на създаване на преписката: 07.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.09.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от ГД „Изпълнение на наказанията”, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 06.08.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на готова и суха храна за арести“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 26.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.08.2018 17:00

Статус: Затворена

Още
„Извършване на обследване, заснемане и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работни на обекти на ГДИН по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 24.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.08.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка и монтаж на три броя дизелови генератори за затворите в гр. Стара Загора, гр. Бобов дол и гр. Враца, както и обучение на персонала за работа с тях и гаранционно поддържане”

Дата на създаване на преписката: 23.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.08.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
Доставка на строителни материали за срок 24 месеца за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 16.07.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.09.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Изработка на водогрейни и парни котли и оборудването към тях “.

Дата на създаване на преписката: 15.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2018 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на електропреносни пистолети за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и аксесоарите към тях“.

Дата на създаване на преписката: 13.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.06.2018 17:00

Статус: Затворена

Още