"Доставка на суха екструдирана храна необходима за служебните кучета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“.

Дата на създаване на преписката: 24.10.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.11.2016 17:00

Статус: Отворена

Още
„Ремонтни дейности в корпуса на затвора Белене“

Дата на създаване на преписката: 13.09.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.09.2016 17:00

Статус: Затворена

Още
Доставка на ободряващи напитки за служителите, полагащи нощен труд в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби

Дата на създаване на преписката: 25.08.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.09.2016 17:00

Статус: Възложена

Още
„Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията" и териториалните служби“

Дата на създаване на преписката: 14.04.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.05.2016 17:00

Статус: Възложена

Още
Ремонт, подмяна на ВИК инсталацията и обособяване на санитарни възли в спалните помещения в затвора гр. Бургас

Дата на създаване на преписката: 14.04.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.06.2016 17:00

Статус: Възложена

Още
Ремонт, подмяна на ВИК инсталацията и обособяване на санитарни възли в спалните помещения в затвора гр. Варна

Дата на създаване на преписката: 14.04.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.06.2016 17:00

Статус: Възложена

Още
Ремонт, подмяна на ВИК инсталацията и обособяване на санитарни възли в спалните помещения в затвора гр. Сливен

Дата на създаване на преписката: 14.04.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.06.2016 17:00

Статус: Възложена

Още