„Доставка на медикаменти и консумативи“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 25.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.10.2017 17:00

Още
„Доставка на готова и суха храна за арести“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 11.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.09.2017 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на топлинна енергия за сгради на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 01.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.09.2017 17:00

Статус: Отворена

Още
„Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби за период от 24 месеца“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 19.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.09.2017 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на лятно униформено облекло, в т.ч. костюм летен, лятна риза, трикотажна блуза, шапка лятна специална за нуждите на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 06.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.07.2017 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на обувни артикули за нуждите на служителите от ГД „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 06.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.08.2017 17:00

Статус: Затворена

Още
„Частични ремонтни дейности за обособяване на нов арест със спални и административни помещения на втори етаж в съществуващата сграда на затвора в гр. Стара Загора“

Дата на създаване на преписката: 05.07.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.07.2017 17:00

Статус: Затворена

Още