„Доставка на готова и суха храна за арести“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 22.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.01.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на природен газ за отопление и комунално-битови нужди за териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”, за период от пет години, по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Бургас“; Обособена позиция № 2: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Варна“; Обособена позиция № 3: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Ловеч“; Обособена позиция № 4: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Пазарджик“; Обособена позиция № 5: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Стара Загора“; Обособена позиция № 6: „Доставка на природен газ за нуждите на ОСИН гр. Пловдив /арест Пловдив/“; Обособена позиция № 7: „Доставка на природен газ за нуждите на РСИН гр. Разград /арест Разград/ към ОСИН гр. В. Търново“; Обособена позиция № 8: „Доставка на природен газ за нуждите на РСИН гр. Шумен /арест Шумен/ към ОСИН гр. Варна“.

Дата на създаване на преписката: 21.12.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.01.2018 17:00

Статус: Отворена

Още