„Предоставяне на услуги по застраховане на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за срок от две години“ по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, за моторните превозни средства, инженерната и селскостопанска техника на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”; Обособена позиция № 2: „Застраховки „Каско”, „Злополука на местата в моторни превозни средства”, „Каско на плавателни съдове” „Злополука на екипажа, обслужващ плавателните съдове” за ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”; Обособена позиция № 3: „Групова рискова застраховка „Живот” за служителите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби”

Дата на създаване на преписката: 29.11.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.01.2017 17:00

Още