„Доставка на медикаменти и консумативи“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 13.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.11.2017 17:00

Статус: Отворена

Още
“Изработка и доставка на очила за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби“

Дата на създаване на преписката: 01.11.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.11.2017 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на суха екструдирана храна, необходима за служебните кучета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби“

Дата на създаване на преписката: 25.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.11.2017 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на затвора гр. Бургас, затвора гр. Варна, затвора гр. Сливен и затвора гр. Стара Загора“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 10.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.11.2017 17:00

Статус: Спряна

Още
„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на затвора гр. Бобов дол, затвора гр. Враца, затвора гр. София“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 09.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2017 17:00

Статус: Спряна

Още
„Доставка, инсталиране, конфигуриране, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка на дисков масив и необходимото прилежащо оборудване, и обучение на служители”

Дата на създаване на преписката: 03.10.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.10.2017 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на медикаменти и консумативи“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 25.08.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2017 17:00

Статус: Прекратена

Още