„Доставка на готова и суха храна за Арест Русе“

Дата на създаване на преписката: 29.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.11.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 22.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.11.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Дата на създаване на преписката: 16.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка и монтаж на медицинско оборудване за стоматологични кабинети в териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”

Дата на създаване на преписката: 07.10.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Осигуряване на достъп до интернет за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните ѝ служби“

Дата на създаване на преписката: 20.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.09.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на почистващи препарати и сапуни“

Дата на създаване на преписката: 12.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на хигиенни, перилни и миещи препарати и материали“ по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 12.09.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 17:00

Статус: Затворена

Още