„Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията" и териториалните служби“

Дата на създаване на преписката: 14.04.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.05.2016 17:00

Статус: Възложена

Още
Ремонт, подмяна на ВИК инсталацията и обособяване на санитарни възли в спалните помещения в затвора гр. Бургас

Дата на създаване на преписката: 14.04.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.06.2016 17:00

Статус: Затворена

Още
Ремонт, подмяна на ВИК инсталацията и обособяване на санитарни възли в спалните помещения в затвора гр. Варна

Дата на създаване на преписката: 14.04.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.06.2016 17:00

Статус: Затворена

Още
Ремонт, подмяна на ВИК инсталацията и обособяване на санитарни възли в спалните помещения в затвора гр. Сливен

Дата на създаване на преписката: 14.04.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.06.2016 17:00

Статус: Затворена

Още
„Извършване на дезинсекция и дератизация на сградите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 14.04.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.06.2016 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на обувни артикули за служителите на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”

Дата на създаване на преписката: 13.04.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.06.2016 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на строителни материали“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 12.04.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.05.2016 17:00

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Още