„Изработка на водогрейни и парни котли и оборудването към тях “.

Дата на създаване на преписката: 15.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на електропреносни пистолети за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и аксесоарите към тях“.

Дата на създаване на преписката: 13.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.06.2018 17:00

Още
„Изработка на водогрейни и парни котли и оборудването към тях “.

Дата на създаване на преписката: 05.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.06.2018 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на готова и суха храна за арести“, по обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 04.06.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.07.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Ремонт и реконструкция на покрива и подпокривното пространство на централен корпус северно крило на сграда с идентификатор 68134.512.155.1 при затвора - гр. София, УПИ I-1039, кв. 50“

Дата на създаване на преписката: 23.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на консервирана зеленчукова продукция за териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията за срок от 24 месеца“

Дата на създаване на преписката: 21.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.06.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Ремонт на покрив с подмяна на покривно покритие на административно-делова сграда и сграда със смесено предназначение при затвор - гр. Враца”

Дата на създаване на преписката: 14.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.05.2018 17:00

Статус: Отворена

Още
„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби за срок от 12 месеца“

Дата на създаване на преписката: 03.05.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.06.2018 17:00

Статус: Отворена

Още